Järjestäjä

Islam-Expo 3 –tapahtuman järjestäjä on Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry.

SINE perustettiin 11.11.2006. SINE rekisteröitiin virallisesti 1.3.2007. SINE:ssä oli vuoden 2011 alussa 22 jäsenjärjestöä, joiden kautta SINE edustaa lähes 85 prosenttia rekisteröityneistä muslimeista.

SINE ry

SINE:n tarkoituksena on

  • toimia yhteistyöelimenä ja keskustelufoorumina islamilaisille yhteisöille Suomessa
  • edistää eri islamilaisten uskonnollisten yhteisöjen ja yhdistysten yhteistyötä ja toimintaa
  • toimia yhteistyössä muun yhteiskunnan ja viranomaisten kanssa islamilaisten järjestöjen edustajana
  • edistää eri uskonnollisten yhteisöjen ja muslimien välisiä keskusteluja ja yhteistyötä
  • lisätä kunnioitusta ja tietoisuutta sekä islamia kohtaan Suomessa että suomalaista kulttuuria kohtaan muslimien keskuudessa
  • pyrkiä estämään sekä islamilaisten että islamia vastaan suuntautuvien ääri-ilmiöiden syntymisen ja kehittymisen Suomessa.

SINE:n tärkein tehtävä on lisätä yhteistyötä muslimien keskuudessa sekä koordinoida sitä.

Lisää SINE:n toiminnasta: www.sine.fi