Islam-Expo 1

15. – 16.11.2008

Islam-Expon järjestämisen tavoitteena oli SINE:n tunnetuksi tekeminen, Suomen muslimien arjen käsittely, uskontojen välinen kohtaaminen, islamin esittely ja islamilaisen kulttuurin porttien avaaminen. Islam-Expossa esiintyvien nuorten toivottiin myös tuovan mukaan nuoria osallistujia. Ohjelman suunnittelussa haluttiin panostaa ajankohtaisuuteen ja paikalle oli kutsuttu myös luennoitsijoita Euroopan eri maista. Saksasta mukana oli Ibrahim F El-Zayat ja Ruotsista Helena Benaouda, kumpikin maidensa muslimien keskusjärjestöjen puheenjohtajia. Islam-Expon avasi valtiosihteeri Risto Volanen yhdessä SINE:n puheenjohtaja Anas Hajjarin kanssa.


Paneelikeskusteluja käytiin suomeksi sekä englanniksi aiheista "Muslimina Suomessa" osallistujina Isra Lehtinen, Feysal Samarhan, Abdulrazak Sugulle ja puheenjohtajana Abdessalam Jardi sekä "Islam and Europe Together" osallistujina Helena Benaouda, Muhammed Ishaq, Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen ja puheenjohtajana Mohamed Mursal. Paneeleissa ja luennoissa pohdittiin Euroopan poliittista kenttää, uskonnon ja tieteen suhdetta, muslimien tapaa käydä dialogia eri tavoin uskovien kanssa ja todettiin, että muslimien toiveena on elää rauhallista elämää.

Lauantai-iltapäivän asiapitoisen ohjelman päätti "Kysy muslimilta – mitä olet aina halunnut tietää islamista"- kysymystunti , jossa vastaajina olivat Ibrahim F El-Zayat, Anas Hajjar ja Abdulrazak Sugulle. Kysymyksiä riitti ja aika tahtoi käydä liian lyhyeksi.

Islamilaista taidetta esiteltiin sunnuntaina aulan televisiossa 45 minuutin mittaisessa koosteessa. Kooste sisälsi islamilaista taidetta, kuvia ja arkkitehtuuria sekä esimerkkejä islamilaisista historiallisista rakennuksista ja arkeologisista kohteista.

Islam-Expossa oli mahdollisuus tutustua SINE:n jäsenjärjestöihin ja tehdä ostoksia. Esillä oli myös islamilaisia vaatteita ja taidetta sekä Koraaninäyttely. Koraaninäyttelyssä esillä olleet erikokoiset arabiankieliset Koraanit esittelivät muun muassa erilaisia koristelusuuntauksia. Myös kaikki kolme olemassa olevaa suomennosta olivat näytteillä.

Islam-Exposta sai mukaansa pinssin ja esitteitä. Lapsille oli järjestetty lasten taidenurkkaus, ilmapalloja sekä makeisia syötäväksi. Lauantai-illan päätti tunnelmallinen parituntinen kulttuuri-ilta, jossa esiintyjinä olivat lasten lauluryhmä ja islamilaista musiikkia esittävä Hanin-yhtye Tanskasta.

Kävijäpalautteen perusteella Islam-Expo oli odotettu tapahtuma, jossa sai tutustua SINE:en, islamiin ja jossa uskonnot kohtasivat. Tapahtuman toivottiin saavan jatkoa tulevinakin vuosina. Luennoitsijat sekä heidän luentonsa saivat erikoiskiitoksen kävijöiltä.

Arvioimme viikonlopun kävijämääräksi noin 200 henkeä.

Valtiosihteeri Risto Volasen Islam-Expon avauksen tiivistelmä

Suomesta on aina lähdetty etsimään töitä, ja vasta nyt tänne suuntautuu maahanmuuttoa. Enemmistö maahanmuuttajista asuu Uudellamaalla. Yksi merkittävä uskonnollinen vähemmistö on muslimit. Muslimeilla on pitkä historia Suomessa tataarien kautta. Myös suomalaiset muslimit tulee muistaa.

Suomesta on aina lähdetty etsimään töitä, ja vasta nyt tänne suuntautuu maahanmuuttoa. Enemmistö maahanmuuttajista asuu Uudellamaalla. Yksi merkittävä uskonnollinen vähemmistö on muslimit. Muslimeilla on pitkä historia Suomessa tataarien kautta. Myös suomalaiset muslimit tulee muistaa.

- hyväksyminen
- ymmärtäminen
- kunnioittaminen

Meidän pitää etsiä suomalaisten ja muslimien välisiä yhteistoimintatapoja. Olen seurannut SINE:ä sen perustamisesta lähtien ja tehnyt sen kanssa yhteistyötä. SINE tekee uraauurtavaa ja tärkeää työtä. Nyt pitää siirtyä yhteistyöstä konkreettiseen työhön.

Perustuslain mukaan kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Matti Vanhasen kakkoshallitukselle on tärkeää yhteistyö kaikkien tahojen kanssa ja sen hallitusohjelmassa on maahanmuutto ja kotoutuminen.

Toivotan SINE:lle menestystä.  Islam-Expo on tärkeä! Kun islam tulee arjen tasolle, niin voidaan lisätä kotoutumista ja ymmärtämistä. On lisäksi hyvä asia, että puolueissa on aktiivisia muslimeja. Muslimien osallistumista työelämään on lisättävä. SINE:n tulee pitää yhteyttä valtionhallintoon ja ETNO voisi olla yksi taho, joka auttaisi tässä. Islam-Expo on osoitus vuoropuhelun tarpeesta. Toivon, että Suomi on kaikille parempi kotimaa.

SINE:n puheenjohtajan Anas Hajjarin avauspuhe

Ihmiset, Me olemme totisesti luonut teidät miehestä ja naisesta ja jakanut teidät heimoihin ja sukuihin, jotta tuntisitte toinen toisenne. Arvokkain teistä Jumalan tykönä on se, joka parhaiten pitää huolen velvollisuudestaan.” (Koraani 49:13)


Kaksi vuotta on kulunut SINE:n perustamisesta ja aika on kulunut SINE:n perustan rakentamiseen. Samoin verkostojen rakentaminen viranomaisten ja muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa on käynnissä. Esimerkiksi Hanasaaren tapahtuma järjestettiin toista vuotta sitten, jolloin uskonnolliset yhteisöt tutustuivat toisiinsa omasta aloitteestaan.

SINE:n yksi tehtävistä on islamilaisen kulttuurin tunnetuksi tekeminen. Vaikka seminaareja ja konferensseja on ollut aikaisemminkin, tämän Islam-Expon tehtävänä on tehdä muslimiyhteisö ja islamilaiset järjestöt tunnetuiksi muille kansalaisille, rakentaa siltoja muslimiyhteisön ja laajemman suomalaisen yhteisön välillä sekä hälventää ennakkoluuloja oikean tiedon avulla muslimien itse kertomana. Tämä Expo on avoin kansalaisille ja sen tarkoituksena on tutustuminen ruohonjuuritasolla eikä vain että johtajat istuvat keskenään. Näin pyritään lisäämään avoimuutta ja tietoa.

Islam-Expon aikana on mahdollisuus tutustua SINE:n jäsenjärjestöjen toimintaan, kuunnella islamilaisia nashid -lauluja, kysyä muslimeilta suoraan ja tutustua myös Euroopan muslimeihin.

Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden sekä vasta alkaneen Euroopan kristitty-muslimi-ystävyysviikon kunniaksi julistan Islam-Expo avatuksi.

Luennon Living as a Muslim in Europe tiivistelmä

Ibrahim F El-Zayat, Saksan muslimien keskusjärjestön puheenjohtaja

Eurooppa ja uskonto. Eurooppa ei vieläkään osaa suhtautua uskontoon ja uskonnollisiin uskomuksiin, vaan tuntee yhä epämukavuutta niistä puhuttaessa.

Eurooppa ja islam.

- Muslimien näkyvyys lisää pelkoa, mikä perustuu Euroopan historiaan uskontojen kanssa
- Uskonnon tulee palata normaalille paikalleen yhteiskunnassa sen rikastuttajana, ei uhkana

Tähän tilanteeseen on johtanut historiallinen kehitys. Islam on kuitenkin Euroopan kolmas kulttuuriperintö. Historiasta esimerkkinä: Friedrich II:lla oli arabia toisena kielenään. Hän sanoi 1746: ”Jos turkkilaiset tulevat luoksemme, rakennamme heille moskeijoita!” Yhteistyö, yhdessäolo ja keskinäinen ymmärrys ovat toiseksi suurin kadotettu osa Euroopan kulttuuriperinnössä.

Tänä päivänä pitää olla kaikille yhteinen maa, joka perustuu lakiin ja sen kansan arvoihin. Euroopan uudet yhteiskunnat ovat yhdistelmä entistä enemmistöä ja uutta vähemmistöä. Molempien osapuolten tulee muuttua. Islamofobia on tulosta siitä, että on luotu vihreä vihollinen lännelle sen aiemman punaisen vihollisen tilalle. Globalisaatio on tehnyt mutkikkaammaksi kattavien ratkaisujen etsimisen. Maahanmuutto on kuitenkin Euroopan tarvitsema realiteetti. Ihmisten turvallisuus saavutetaan vain jos käydään käsiksi epäoikeudenmukaisuuteen. Uudet ihmiset ovat rikkaus, ei uhka. Vähemmistöjen puolestaan täytyy kehittyä, jotta ne olisivat todellinen rikkaus.

Pluralistista yhteiskuntaa kohtaavat haasteet. Mitkä ovat sekuläärin yhteiskunnan perusarvot? Yhdessäolon toimimiseksi tarvitaan kunnioitusta, ei pelkkää suvaitsemista. Uskontojen taas pitää tarjota arvoja, sosiaalista pääomaansa ja rikastuttaa yhteiskuntaa. Kyseessä ei ole vain laki, vaan molemminpuolinen kunnioitus. Arvot ovat yhteiskunnan perusta. Yhteiskunnan arvot ovat sen keskivertokansalaisen arvoja ja uskontojen arvoja.

Almut ovat vain köyhiä ja puutteessa olevia varten, sekä niille, jotka toimivat hyväntekeväisyyden palveluksessa; myös niitä varten, joiden sielut on voitettava (Jumalan) rakkauteen; edelleen orjien ja velkaorjien lunnaiksi; avustukseksi Jumalan retkelle ja niinikään maankulkijalle. Tämä on Jumalan säätämä velvollisuus, sillä Jumala on kaikkitietävä, viisas." (Koraani 9:60)


Ihmisten kunnioittaminen on uskovien velvollisuus ja Jumalan oikeus, joka ei perustu pelkästään perustuslakiin.

Integraatioon tarvitaan kunnioitusta kaikilla tasoilla. Kaikki pitää ottaa mukaan. Huiviasia on esimerkki huonosta tavasta sulkea pois emansipoituneet naiset. Uskonnollisten yhteisöjen arvot ovat tärkeä panos yhteiskunnalle.

Perhe on yhteiskunnan pienin yksikkö; ja uskonnollisten yhteisöjen vapaaehtoistyö on tärkeää. Uskontojen pitää toimia yhteiseksi hyväksi. Uskonnoilla tulee olla yhteinen lähestymistapa yhteiskuntaan. Haasteena on uskojen näkyvyys. Yhteiskunnassa on muitakin hyviä ihmisiä kuin muslimit. “Esi-islamilaisella ajalla parhaat teistä ovat parhaita muslimeita”.

Muslimiyhteisön rooli on olla rikkaus, ei uhka, ja tämä pitää varmistaa muun muassa koulutuksella ja rikosten ehkäisyllä. Tariq Ramadanilla on käsite moninainen identiteetti, joka kuvaa muslimia Euroopassa. Muslimien uskonnon perusasiat ovat tärkeitä eletään missä tahansa. Enemmistön ja vähemmistön pitää luoda uusi yhteiskunta ja elää yhdessä eikä vieressä. Uskontojen välinen dialogi on tärkeää.Kulttuuri-ilta la 15.11.2008 klo 18.00 - 20.00

Kulttuuri-ilta oli menestys itsessään ja sen alkaessa saapui suuri joukko uusia Expo-vieraita ulko-ovesta sisään. Ilta oli tunnelmallinen ja järjestelyt toimivat hyvin. Monen mielestä ilta loppui kuitenkin liian lyhyeen ja esimerkiksi nashideja (islamilaisia lauluja) oltaisiin kuunneltu pitempäänkin kuin tunnin verran. Kulttuuri-illan ohjelma alkoi lapsiryhmän esiintymisellä. He lausuivat Koraania ja esittivät islamilaisia lauluja. Lasten riemu palkinnoista: ilmapalloista ja karkeista oli käsin kosketeltavaa.

Illan kohokohta oli Tanskasta varta vasten saapuneen Haninin esiintyminen. Duon islamilainen musiikki rakensi siltoja erimaalaisen ja –uskontoisen yleisön välillä, vaikka kaikki eivät arabiankielisiä sanoja ymmärtäneetkään. Yhdessä Haninin kanssa esiintyi helsinkiläinen Burhan Hamdon.

Kulttuuri-ilta päättyi SINE:n nuorisolautakunnan jäsenen esittämään Koraanin resitaatioon. Illan esiintyjät olivat lähes kaikki lapsia tai nuoria, joten Islam-Expo toimi myös eri-ikäisten kohtaamispaikkana. Yleisö puolestaan saapui kulttuuri-iltaan koko perheen voimin.

Luennon Mitä muslimeilla on annettavanaan yhteiskunnallemme? tiivistelmä

Helena Benaouda, Sveriges Muslimska Rådin puheenjohtaja

Historia

Tieteenalat, joita muslimit edistivät, olivat muun muassa:

- Kuinka väitellään (erityisesti filosofian alalla): logiikka
- Yliopistojärjestelmä
- Kreikkalainen filosofia: Platon, Aristoteles ym.
- Laboratoriovälineet
- Optiikka, perustavat valoa koskevat lait
- Sairaalat, kirurgiset laitteet
- Perustietämys ihmisruumiin toiminnasta
- Kirjastoalan välineet
- Paperinvalmistus, kirjakaupat
- Poliittiset tieteet
- Hydrologia: keinokastelulaitteet
- Suunnistaminen: navigointi, kompassi
- Kartografia: luotettava maapallon kartta
- Perustavat astronomiset tosiasiat ja lait
- Laskutaito, arabialaiset numerot, geometria
- Maailmanhistoria

Ruotsin ensimmäinen muslimi oli Ahmed ibn Fadlan 920 jaa, Gotlanti (mm. arkeologiset löydöt). Suomessa tiedetään käyneen muslimeja jo vuonna 1570. Suomen ensimmäiset pysyvästi maahan asettuneet muslimit olivat tataareja. Suomen Islam-Seurakunta perustettiin 1925.

Islam Euroopassa

EU:n alueella muslimeja on koko väestöstä noin 4 % ja 65 % niiden maiden kansalaisista, jotka ovat hakeneet EU:n jäsenyyttä. Suomessa muslimeja on alle 1 % väestöstä ja Ruotsissa n. 5 %.


Mitä Koraani kehottaa muslimeja antamaan yhteiskunnalle?

Ihmiset, Me olemme totisesti luonut teidät miehestä ja naisesta ja jakanut teidät heimoihin ja sukuihin, jotta tuntisitte toinen toisenne. Arvokkain teistä Jumalan tykönä on se, joka parhaiten pitää huolen velvollisuudestaan. Jumala on totisesti tietävä, tajuava" (Koraani 49:13) "Palvelkaa Jumalaa älkääkä mitään asettako Hänen rinnalleen. Kohdelkaa hyvin vanhempianne, samoin läheisiä omaisianne, orpoja ja köyhiä, naapuria, joka on teille sukua ja naapuria, joka ei ole teille sukua, matkakumppania, vaeltajaa ja palvelijoita. Katso, Jumala ei rakasta niitä, jotka ovat väkivaltaisia ja kerskailevia" (Koraani 4:36)


Mitä muslimeilla on annettavanaan yhteiskunnallemme?

Riippuu muslimeista itsestään sekä heidän järjestöistään minkälaisen panoksen he voivat antaa. Kuinka hyvin järjestäytyneitä muslimit ovat? Kuinka hyvin järjestöt toimivat? Kuinka muslimit osaavat huomioida yhteiskunnan tarpeet? Mitä erityisosaamista muslimeilta löytyy? Paljon riippuu myös yksilöiden aloitekyvystä sekä muslimeiden islamin tiedoista ja tulkinnasta. Yhteiskunnasta taas riippuu kuinka hyvin se osaa ja rohkenee ottaa vastaan muslimien tarjoukset ja kuinka hyvin se osaa huomioida muslimien resurssit ja auttaa niiden kehittämisessä. Muslimin tulee ottaa vastuu omasta elämästään, taloudestaan sekä tulevaisuudestaan. Hänen tulee luoda monipuolinen sosiaalinen verkosto ja nähdä yhteiskunnassa mukanaolon hyöty ja ymmärtää mikä on laillista ja hyväksyttyä.


Islam-Expo 1:n yhteenveto

Islam-Expo 1:n yhteenveto

Kommenttipuheenvuorossaan Suomen Akatemian tutkijatohtori Tuomas Martikainen oli hyvin vaikuttunut Suomen ensimmäisestä Islam-Exposta, sen ohjelmasta sekä järjestelyistä. Hänen mukaansa tapahtuma oli uraa uurtava ja historiankirjoihin merkkinsä jättävä ponnistus. Hänen sanansa sekä tapahtuman onnistuminen ja kävijäpalaute rohkaisevat SINE:ä sen suunnitelmissa tehdä Islam-Exposta pysyvä kahden vuoden välein toteutettava tapahtuma. Seuraavaa kertaa varten on tietä raivattu ja SINE toivoo silloin tavoittavansa vielä laajemman yleisön.